WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Realizowana przez DCC Finanse windykacja długów to kompleksowe działania podejmowane na drodze negocjacji i postępowań polubownych, sądowych oraz egzekucyjnych zmierzające do spłaty zadłużenia. Inne firmy windykacyjne czynią to rzadko, ale my - niezależnie czy prowadzimy działania na terenie dużych miast jak Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Lublin czy Katowice - czy wszędzie tam, gdzie zaprowadzą nas interesy naszych Klientów, zawsze cenimy czas i pieniądze naszych Klientów. Jednak w przeciwieństwie do wielu podmiotów proponujących pomoc przy odzyskiwaniu długów – nie pobieramy zaliczek. Chcemy, aby Klienci płacili nam za efekt, czyli również za skuteczność działania. Jako profesjonalna firma windykacyjna obsługujemy wierzytelności od przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

W ramach naszych usług oferujemy:

  • brak opłat wstępnych – nie pobieramy opłaty za podpisanie umowy (odzyskiwanie długów rozliczane jest przez nas za efekt);
  • finansowanie kosztów postępowania sądowego – w odróżnieniu od innych firm na rynku, to nasza kancelaria, a nie nasz Klient finansuje koszty postępowania sądowego w ramach prowadzonych działań (dzięki temu windykacja należności – realizowana także w trybie sądowym – pozostaje rozwiązaniem dostępnym dla każdego);
  • wynagrodzenie tylko za efekty – nasze wynagrodzenie pobieramy tylko gdy odzyskamy pieniądze dla naszego Klienta;
  • windykacja należności na koszt dłużnika – to możliwość obciążenia dłużnika kosztami usług odzyskiwania należności w efekcie czego nasz Klient uzyska darmową usługę;
  • nadzór online – poprzez panel klienta – nad prowadzonymi sprawami i etapami postępowań.


Działania windykacyjne realizowane są kilku etapach:

Etap polubowny – jego celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem oraz wyegzekwowanie od niego deklaracji spłaty zobowiązania; na tym etapie przeprowadza się także negocjacje, w trakcie których ustalane są dogodne dla obu stron warunki spłaty (możliwe jest również wdrożenie postępowań zabezpieczających).

Etap postępowania sądowego - staje się koniecznością w przypadku, gdy postępowanie polubowne nie przynosi szybkich rezultatów – np. wówczas, kiedy kontakt z dłużnikiem jest całkowicie niemożliwy, bądź też kiedy dłużnik odmawia chęci współpracy. Skierowanie sprawy do sądu nie wiąże się z dodatkowym udziałem Klienta, gdyż wszelkie pisma oraz reprezentacja procesowa leży po naszej stronie.

Etap egzekucyjny – rozpoczyna się przygotowaniem wniosków egzekucyjnych. Kolejnym krokiem wykonywanym przez naszą firmę jest wspieranie działań komornika. W trakcie etapu egzekucyjnego następuje również ustalenie dodatkowych informacji, monitorowanie działań dłużnika i komornika, także poza postępowaniem egzekucyjnym.

Oczywiście realizacja każdego z wyżej wymienionych etapów przebiega w tempie oraz zakresie indywidualnie regulowanym okolicznościami danej sprawy. Jednak dysponując wiedzą, merytorycznym przygotowaniem oraz umiejętnościami nasi pracownicy są w stanie dostosować strategię działania do wszystkich aspektów sprawy.

Zgłoszenie wierzytelności
Zgłoszenie dłużnika
Sprawdzenie Dłużnika

Kliknij Tutaj

Masz sprawę do windykacji
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

Chcesz zyskać odszkodowanie
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

 

tel: + 48 32 787 64 40  tel:  + 48 32 388 80 10  email: biuro@dccfinanse.pl