Windykacja na koszt dłużnika

Windykacja na koszt dłużnika – to możliwość zrealizowania windykacji przy obciążeniu dłużnika kosztami usług odzyskiwania należności. W efekcie dla naszych Klientów oznacza to brak kosztów, gdyż za windykację zapłaci dłużnik.

Usługa windykacji na koszt dłużnika jest realizowana w oparciu o regulację wprowadzającą przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16.02.2011 r w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz. Urz. UE L 48 z 2011 r., s.11)

Kancelaria w tym zakresie współpracuje z organizacją, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców. Takie rozwiązanie pozwala naszym Klientom skorzystać z uprawnień, które przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Z dnia 28.03.2013 r. poz. 403/2015) przyznały wierzycielom i organizacjom działającym na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców. W ramach współpracy uzyskacie Państwo dostęp do naszych usług i w efekcie możecie odzyskać swoje środki nie ponosząc przy tym żadnych kosztów, gdyż nasze wynagrodzenie zapłaci dłużnik.

Bezpłatnie weryfikujemy czy Państwa wierzytelność może zostać objęta windykacją na koszt dłużnika.
Decyzję przekazujemy Państwu już następnego dnia.


  • brak kosztów – za windykację płaci dłużnik
  • bezpłatna weryfikacja
  • decyzja w 12h

Zgłoszenie wierzytelności
Zgłoszenie dłużnika
Sprawdzenie Dłużnika

Kliknij Tutaj

Masz sprawę do windykacji
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

Chcesz zyskać odszkodowanie
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

 

tel: + 48 32 787 64 40  tel:  + 48 32 388 80 10  email: biuro@dccfinanse.pl