Kto obawia się bankructwa w 2022 roku?

Wprowadzone, od nowego roku, nowym ładem zmiany, nie zostały optymistycznie przyjęte przez przedsiębiorców. Dodatkowo wzrost cen, w tym bardzo bolesny wzrost cen gazu, nie napawa optymizmem. Każdy konsument zauważa podwyżki, które niestety z perspektywy przedsiębiorcy są nieuniknione. W zeszłym roku, według danych na koniec listopada, złożono 1 088 wniosków o upadłość (703 oddalono); najwięcej wniosków dotyczyło spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W samym listopadzie było 301 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co dało najwyższą wartość miesięczną w historii. Jeśli chodzi o działy gospodarki, które najczęściej zgłaszały wnioski to: handel oraz przetwórstwo przemysłowe.1

Rysunek 1, UPADŁOŚĆI I RESTRUKTURYZACJE, źródło: https://www.coig.com.pl/2021-upadlosci-firm_listopad.php

 

Szacuje się, że w 2022 roku liczba upadłości wzrośnie o około 10-15%2. Największe obawy mają mikro i małe firmy, które zatrudniają do 49 osób, w takich branżach jak: budownictwo, usługi i transport.

Co sprawia, że bankructwa obawia się co piąta firma w kraju? Według danych, uzyskanych z  badania Keralla Research dla BIG InfoMonitor, największą obawę budzą zmiany prawno- podatkowe. Na drugim miejscu wskazano spadek popytu, a aż 30% wskazało inflację.

Rysunek 2. CO MOŻE WPŁYNĄĆ NA UPADŁOŚĆ, Źródło: badanie Keralla Research dla BIG InfoMonitor

 

Należy pamiętać, że dłużnikiem może stać się każdy, zarówno długoletni jak i nowy kontrahent. W tak niestabilnych czasach i przy dużej liczbie zgłaszanych wniosków o upadłość, należy dbać o swoje wierzytelności i pamiętać o czasie, który może być kluczowym czynnikiem, w próbie odzyskania nawet najmniejszej kwoty zadłużenia. Nasza Kancelaria bezpłatnie prowadzi weryfikację dłużnika i sprawdza jego kondycję finansową. 
1 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej

2 Dane Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

3 Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

4 Badanie Keralla Research dla BIG InfoMonitor

 

Zgłoszenie wierzytelności
Zgłoszenie dłużnika
Sprawdzenie Dłużnika

Kliknij Tutaj

Masz sprawę do windykacji
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

Chcesz zyskać odszkodowanie
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

 

tel: + 48 32 787 64 40  tel:  + 48 32 388 80 10  email: biuro@dccfinanse.pl