Firma windykacyjna czy kancelaria prawnicza? Komu zlecić usługę?

Gdy padliśmy ofiarą nierzetelnego kontrahenta bądź niewypłacalnego klienta, często zastanawiamy się, jak szybko i skutecznie odzyskać należności. Wierzyciele próbują na własną rękę odzyskać pieniądze, jednak działania te rzadko kończą się sukcesem. Pojawia się wizja komornika, długiego i skomplikowanego procesu sądowego…

Niewiele osób wie, że z takiej sytuacji istnieje bardzo proste wyjście! Zamiast tracić czas i nerwy na samodzielne działania, zamiast kierować sprawę od razu do sądu, warto skorzystać z pomocy zewnętrznej firmy posiadającej doświadczenie w tego typu sprawach.

Jakie to firmy? Odzyskiwaniem należności na zlecenie wierzyciela zajmują się firmy windykacyjne oraz kancelarie prawnicze. Oba te rozwiązania cieszą się dużą popularnością ze względu na swoją skuteczność. Różnią się jednak sposobem działania, co oczywiście ma swoje zarówno plusy, jak i minusy. Dlatego zamiast analizować różnice i zastanawiać się, komu zlecić usługę, polecamy skorzystać z usług takiej firmy jak DCC Finanse. Oferujemy bowiem kompleksowe usługi windykacyjne oraz prawne. Nasza kancelaria windykacyjna to zespół windykatorów oraz prawników z doświadczeniem w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Natychmiastowo podejmujemy próby polubownego zakończenia sporu, co często kończy się sukcesem. Czasem okazuje się bowiem, że wystarczy pisemne bądź telefoniczne ponaglenie ze strony firmy windykacyjnej, by dłużnik „zmobilizował się” do spłaty należności i nie ma konieczności kierowania sprawy na drogę sądową.

Gdy jednak sprawa jest wyjątkowo trudna, nasi klienci nie muszą szukać dodatkowej kancelarii prawnej. Współpracujemy ze specjalistami z różnych gałęzi prawa, którzy zajmą się nie tylko przygotowaniem odpowiednich pism sądowych, ale tez podejmą się reprezentacji klienta w postępowaniu sądowym bądź też przed innymi organami i urzędami. Należy pamiętać, że kierowanie sprawy do sądu stanowi ostateczność. Zawsze staramy się polubownie rozwiązać konflikt, dzięki czemu należności zostaną spłacone bez niepotrzebnego psucia stosunków pomiędzy kontrahentami.

Bardzo istotną kwestią są ponoszone koszty postępowania. Korzystając z usług kancelarii adwokackiej lub radcy prawnego każdy wierzyciel musi ponosić wszystkie opłaty sądowe (zwykle 2 lub 5% wartości roszczenia za każdą instancję) oraz wysokie koszty usług prawników. Natomiast powierzając sprawę kancelarii windykacyjnej DCC Finanse, nasi klienci otrzymują pełną obsługę prawną dla prowadzonej sprawy i nie muszą ponosić żadnych kosztów; ani sądowych, ani wynagrodzenia prawników, gdyż wszystkie te opłaty są przez nas finansowane.

Co zrobić, gdy kontrahent nie płaci?

Niestety, większość przedsiębiorców przynajmniej raz spotkała się z sytuacją problemów z płatnościami. Czasem wynika to z zamierzonych działań kontrahenta i jego nieuczciwych zamiarów, czasem jest to spowodowane jego trudnościami finansowymi, a czasem zwykłym przeoczeniem. Co zrobić, by uniknąć takiej sytuacji? Jakie kroki należy podjąć?

Nieprzyzwyczajeni do opóźnień w płatnościach przedsiębiorcy często stają przed dylematem – kiedy i jak należy zacząć działać.

Na początek polecamy próby polubownego rozwiązania sprawy. W tym celu warto sporządzić przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jednak, by miało ono moc prawną, powinno spełniać kilka podstawowych wymogów, tzn. musi być jasno nazwane "wezwanie do zapłaty", muszą się na nim znaleźć dokładne dane zarówno dłużnika, jak i wierzyciela, a także okoliczności, w jakich powstało zadłużenie (np. numer faktury, kwota, termin płatności). Wcześniej warto także wysłać maila przypominającego. Działania te najlepiej podjąć od razu po upływie terminu płatności. Gdy próby te nie przyniosą skutku, wówczas najlepiej powierzyć dochodzenie należności firmie windykacyjnej bądź też skierować sprawę na drogą sądową.

Zlecić windykację czy odzyskiwać należności samemu?

Co zrobić w sytuacji, gdy mamy problem z nierzetelnym klientem czy też kontrahentem? Jak odzyskać należności? Takie dylematy pojawiają się w głowie każdego, kto boryka się z problemem nieuczciwego dłużnika. A możliwości jest tutaj kilka – możemy sami podjąć próby dochodzenia należności bądź też powierzyć te czynności zewnętrznej firmie windykacyjnej. Oba rozwiązania mają jednak zarówno plusy, jak i minusy...


Samodzielne dochodzenie należności czy zatrudnienie firmy zewnętrznej?

Przedsiębiorcy mogą sami dochodzić swoich należności. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem są tu ponaglenia mailowe oraz telefoniczne oraz pisemne wezwania do zapłaty. Czynności te mogą być wykonane przez właściciela firmy, pracownika działu księgowości bądź też wewnętrznego działu windykacji. Założenie oraz utrzymanie własnego działu windykacji oznacza jednak konieczność zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów oraz większe nakłady finansowe.

Powierzenie dochodzenia należności firmie windykacyjnej również może wiązać się z dodatkowymi kosztami, jednak niewątpliwym plusem jest wysoka skuteczność tego rozwiązania. Często zdarza się bowiem, że dłużnicy odczuwają niejako większy respekt przed tego rodzaju firmami i dochodzi do stosunkowo szybkiego, często polubownego rozwiązania sytuacji i spłaty należności. Warto też zaznaczyć, że obowiązujące przepisy prawne dają możliwość obciążenia dłużnika kosztami działań firmy windykacyjnej. W takiej sytuacji nie ponosimy żadnych kosztów związanych ze zleceniem windykacji, co w ostatecznym rozrachunku pozwala odzyskać 100% należności. Zagadnienie to szerzej opiszemy w jednym z kolejnych wpisów.

Zgłoszenie wierzytelności
Zgłoszenie dłużnika
Sprawdzenie Dłużnika

Kliknij Tutaj

Masz sprawę do windykacji
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

Chcesz zyskać odszkodowanie
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

 

tel: + 48 32 787 64 40  tel:  + 48 32 388 80 10  email: biuro@dccfinanse.pl